AGENCIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
16 000 LESKOVAC, DUBOČICA 105/42, 065/ 24 24 234

 
 


Probajte DEMO VERZIJU ServisnogCentra
Demo verzija je besplatna i svako moze da je proba.

Najbolji način da se uverite u funkcionalnost programa jeste da probate demo verziju. Popunite zahtev ...

 

Pogledajte Video uputstvo programa ServisniCentar

Pogledajte video uputstvo Pogledajte video uputstvo

ServisniCentar je prikazan kroz 12 lekcija koje Vam objasnjavaju program u potpunosti. Video uputstva...

 


Vođenje evidencije o radnicima
Dodati su obrasci za vođenje evidencija o radnicima, radnim satima i internim kreditima. Obrazac za pregled radnika...

 
 


Proširena izjava o ugradnji uređaja za pogon vozila na TNG
Sa Servisnim Centrom sada možete svojim korisnicima brzo i lako da izdate Izjavu o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas...

 
 


Prozor za štampanje radnog naloga za auto servis

Radni nalog za auto servis Radni nalog za auto servis

Sa Servisnim Centrom sada možete svojim korisnicima brzo i lako da izdate Izjavu o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas...

 


Radni nalog za autolakirere
Verzija 2.2 Vam omogućava crtanje i pamćenje radnih naloga za farbanje...

   
 

Svaki kupac programa ServisniCenar na poklon dobija 20 servisnih knjižica.

Servisna knjižica

Svaki kupac programa ServisniCenar na poklon dobija 20 servisnih knjižica sa svojim logom na naslovnoj strani. Promocija vazi samo za kupce KEŠ paketa

 

Poklon internet stranica Vašeg servisa.

www.vas_servis.servisnicentar.com

Iskoristite priliku i prezentujte svoj servis na pravi način. Svakom zainteresovanom korisniku besplatno izrađujemo internet stranicu servisa.

 

GIIR - SERVISNA OPREMA

GIIR doo, auto dijagnostika, sistemi za reglazu, dizalice, kompresori
Servisna knjižica za automobile
Servisna Knjižica za automobile Servisna Knjižica za automobile

Centar za ekonomiku domaćinstva Leskovac

 

 

 

 

UPUTSTVO ZA RAD SA PROGRAMOM

 


Početni prozor Početni prozor
Uvećani prikaz


Početni prozor

Kada pokrenete program prvo vam se pojavljuje prozor za unos zaštitne šifre. Ako pravilno unesete šifru pojavljuje se početni prozor.
U ovom prozoru možete da izaberete već postojećeg partnera (mušteriju) ili da unesete novog.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Podesavanje programa Podesavanje programa
Uvećani prikaz


Podešavanje programa


Na pocetku je potrebno da program podesite prema vašim potrebama. Podešavanje programa se vrši pomocu prozora za podešavanje, koji se dobija klikom na dugme Podešavanja koji se nalazi u gornjem delu pocetnog prozora.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor radnog naloga za auto servis Prozor radnog naloga za auto servis
Uvećani prikaz


Štampanje radnih naloga

Štampanje radnih naloga se vrši tako što klikne na dugme Radni nalog 1/1 ili Radni naliog 1/3 u gornjem delu pocetnog prozora. Klikom na ovo dugme dobija se prozor za pregled radnih naloga pre štampanja
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor za izmenu podataka o partneru Prozor za izmenu podataka o partneru
Uvećani prikaz


Prozor za izmenu podataka o partneru

U ovom prozoru popunjavate podatke o partneru, koje vam mogu biti od koristi.
U delu VOZILA pravite listu vozila koja Vaš partner poseduje. Partner može imati neograničeni broj vozila. Kasnije u računu ili predračunu možete navesti auto na kome ste izvršili popravke.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

 


Prozor za kreiranje računa/predračuna Prozor za kreiranje računa/predračuna
Uvećani prikaz


Prozor za kreiranje računa/predračuna

Ovo je prozor sa kojim ćete provoditi najviše vremena. Koristi se pisanje računa i predračuna. Ovaj prozor dobijate kada izaberete partnera u početnom prozoru i kliknete na dugme RAČUN.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

 


Prozor za pregled računa/predračuna pre štampanja Prozor za pregled računa/predračuna pre štampanja
Uvećani prikaz


Prozor za pregled računa/predračuna pre štampanja

Ovo je standardni Windows prozor koji se koristi za pregled pre štampanja. Ovde možete proveriti da li ste sve podatke uneli tačno. Ukoliko uočite grešku možete se vratiti na prozor za kreiranje računa/predračuna klikom na dugme Close.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor za kreiranje naloga za autolakirere Prozor za kreiranje naloga za autolakirere
Uvećani prikaz


Prozor za kreiranje naloga za autolakirere

Ovaj prozor smo dodali Servisnom Centru na zahtev autolakirera. U ovom prozoru možete skicirati izvršene popravke na šasiji automobila. Ovaj prozor otvarate iz prozora za kreiranje računa/predračuna klikom na dugme sa sličicom automobila. Ovaj radni nalog se snima uz račun/predračun.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor za pregled radnog naloga za autolakirere pre štampanja Prozor za pregled radnog naloga za autolakirere pre štampanja
Uvećani prikaz


Prozor za pregled radnog naloga za autolakirere pre štampanja

Ovo je standardni Windows prozor koji se koristi za pregled pre štampanja. Ovde možete proveriti da li ste sve podatke uneli tačno. Ukoliko uočite grešku možete se vratiti na prozor za kreiranje naloga za autolakirere klikom na dugme Close.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...Prozor za kreiranje proširene izjave o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas Prozor za kreiranje proširene izjave o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas
Uvećani prikaz


Prozor za kreiranje proširene izjave o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas

Ovaj prozor se koristi za kreiranje nove proširene izjave o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas, a u skladu sa očekivanim izmenama i dopunama zakona koji tretiraju ovu tematiku.
Prozor smo dodali Servisnom Centru na zahtev auto servisa koji se bave ugradnjom uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

 


Prozor za pregled proširene izjave o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas pre štampanja Prozor za pregled proširene izjave o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas pre štampanja
Uvećani prikaz


Prozor za pregled proširene izjave o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas pre štampanja

Ovo je standardni Windows prozor koji se koristi za pregled pre štampanja. Ovde možete proveriti da li ste sve podatke uneli tačno. Ukoliko uočite grešku možete se vratiti na prozor za kreiranje proširene Izjave o ugradni uređaja za pogon vozila na TNG klikom na dugme Close.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor za kreiranje izjave o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas Prozor za kreiranje izjave o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas
Uvećani prikaz


Prozor za kreiranje izjave o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas

Ovaj prozor smo dodali Servisnom Centru na zahtev auto servisa koji se bave ugradnjom uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor za pregled izjave o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas pre štampanja
Uvećani prikaz


Prozor za pregled izjave o ugradnji uređaja za pogon vozila na tečni naftni gas pre štampanja

Ovo je standardni Windows prozor koji se koristi za pregled pre štampanja. Ovde možete proveriti da li ste sve podatke uneli tačno. Ukoliko uočite grešku možete se vratiti na prozor za kreiranje Izjave o ugradni uređaja za pogon vozila na TNG klikom na dugme Close.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Štampanje servisne knjižice za TNG uređaje Servisna knjizica
Uvećani prikaz


Štampanje servisne knjižice za TNG uređaje

U prozoru za kreiranje proširene izjave o ugradnji uređaja za pogon na TNG, iznad dugeta sa sličicom štampaca, nalazi se dugme Servisna. Klikom na ovo dugme program otvara prozor za štampanje Servisne knjižice za pogon vozila na tečni naftni gas.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor za kreiranje izveštaja Prozor za kreiranje izveštaja
Uvećani prikaz


Prozor za kreiranje izveštaja

Ovaj prozor se dobija klikom na dugme Izveštaji koje se nalazi na početnom prozoru.
U ovom prozoru se zadaju uslovi pod kojima se vrši pretraživanje baze Servisnog Centra.

Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor za pregled izveštaja
Uvećani prikaz


Prozor za pregled izveštaja

Ovaj prozor dobijate klikom na dugme Računi, Predračuni, Vozila ili Popravke u prozoru za kreiranje izveštaja.
Pronađeni računi/predračuni su sortirani rednom broju. Mogu se sortirati i po Datumu, Nazivu Partnera ili Ukupnom iznosu ...
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

 


Prozor za pregled izveštaja pre štampanja Prozor za pregled izveštaja pre štampanja
Uvećani prikaz


Prozor za pregled izveštaja pre štampanja

Ovo je standardni Windows prozor koji se koristi za pregled pre štampanja. Ovde možete proveriti da li ste zadovoljni prikazanim podacima. Ako niste možete se vratiti na prozor za pregled izveštaja klikom na dugme Close.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

 


Prozor za pregled izveštaja po stavkama Prozor za pregled izveštaja po stavkama
Uvećani prikaz


Prozor za pregled izveštaja po stavkama

Ovaj prozor dobijate klikom na dugme Po stavkama u prozoru za pregledizveštaja.
Sve stavke na svim pronađenim računima predračunima se sumiraju i prikazuju u listi.
.Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

 

 


Prozor za pregled stanja magacina Prozor za pregled stanja magacina Prozor za pregled izveštaja
Uvećani prikaz


Prozor za pregled stanja magacina

Ovaj prozor se dobija klikom na dugme Magacin koje se nalazi na početnom prozoru.
U ovom prozoru možete pregledati sav materijal ili sve usluge koje se nalaze u bazi, što određujete preko dugmeta MATERIJAL koje se nalazi u gornji levi ugao prozora. Klikom na ovo dugme ono dobija naziv USLUGE i obrnuto.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

 


Prozor za pregled stanja magacina pre štampanja Stampanje stanja magacina
Uvećani prikaz


Prozor za pregled stanja magacina pre štampanja

Ovo je standardni Windows prozor koji se koristi za pregled pre štampanja. Ovde možete proveriti da li ste zadovoljni prikazanim podacima. Ako niste možete se vratiti na prozor za pregled stanja magacina klikom na dugme Close.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor za pregled računa dobavljača Pregled dobavljaca
Uvećani prikaz

Prozor za pregled računa dobavljača

Ovaj prozor se dobija klikom na dugme Dobavljači koje se nalazi u prozoru za pregled Magacina. Koristi se za vodjenje evidencije o dobavljačima i primljenim računima.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor za pregled računa dobavljača pre štampanja Prozor za pregled računa dobavljača pre štampanja
Uvećani prikaz

Prozor za pregled računa dobavljača pre štampanja

Ovo je standardni Windows prozor koji se koristi za pregled pre štampanja. Ovde možete proveriti da li ste zadovoljni prikazanim podacima. Ako niste možete se vratiti na prozor za pregled stanja magacina klikom na dugme Close.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

Prozor za pregled dobavljača Prozor za pregled dobavljača

Uvećani prikaz

Prozor za pregled dobavljača

Ovaj prozor se dobija klikom na dugme Dobavljači koje se nalazi u prozoru za pregled Magacina. Koristi se za vodjenje evidencije o dobavljačima i primljenim računima.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor za pregled računa dobavljača i dodavanje novog Prozor za pregled računa dobavljača i dodavanje novog
Uvećani prikaz

Prozor za pregled računa dobavljača i dodavanje novog

Ovaj prozor se dobija klikom na dugme Dobavljači koje se nalazi u prozoru za pregled Magacina. Koristi se za vodjenje evidencije o dobavljačima i primljenim računima.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

Prozor Radnici Prozor Radnici

Uvećani prikaz

Prozor Radnici

Kada, u početnom prozoru programa, kliknete na dugme Radnici, program vam otvara prozor za pregled radnika.
Veci deo ovog prozora zauzima lista sa imenima zaposlenih, koji se nalaze u bazi podataka programa. Pretraživanje zaposlenih vršite tako što u polju Traži ukucate željeno ime
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

 


Prozor za pregled Radnih sati Proyor za evidenciju radnika
Uvećani prikaz


Prozor za pregled Radnih sati

Ovaj prozor omogućava pamćenje osnovnih podataka o radnicima i podataka o načinu obračuna plata. Postoji mogućnost da se za svakog radnika zapamte krediti (pozajmice) kao i način vraćanja.
U prozoru radni sati unosi se broj radnih sati po danu uz mogućnost automatskog obracuna prvog i drugog dela plate. Prozor nudi mogućnost štampanja isplatnih listića. Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...


Prozor za pregled radnika Prozor za pregled radnika
Uvećani prikaz


Prozor za pregled radnika

Kada, u početnom prozoru programa, kliknete na dugme Radnici, program vam otvara prozor za pregled radnika.
U ovom prozoru nalaze se podaci o radniku : Ime i prezime, Adresa, Telefon, Broj radnih sati po danu, Cena radnog sata, Cena radnog sata prekovremeno, Stimulacija I deo, Stimulacija II deo.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

 


Prozor za pregled kredita i dodavanje novog Pregled kredita
Uvećani prikaz


Prozor za pregled kredita i dodavanje novog

U ovom prozoru možete pregledati stari, ili uneti novi kredit za radnika. U polje Oznaka kredita, možete upisati naziv kredita, npr. Kredit1 (kao na slici). Polje Svrha služi za unos svrhe izdavanja kredita radniku.
Detaljnije...
Pogledajte video uputstvo...

 

 
Servisna Knjižica
Servisna Knjižica za automobile
po ceni već od 69 din/kom

www.servisnicentar.com
AutoPlacXP
Program za vođenje auto placeva.
Štampanje svih obrazaca

www.autoplacxp.com
VeleprodajaMaloprodaja
Lako i efikasno vođenje firme.
Štampanje računa i sl.

www.mvp.servisnicentar.com


Ukoliko želite da probate demo verziju ServisnogCentra popunite ovaj formular preciznim podacima o Vasem servisu, a u delu "Pitanje" navedite da želite da probate demo verziju. Demo verzija je besplatna i svako moze da je proba.

Ukoliko imate pitanja vezana za ovu stranicu budite slobodni i upišite Vaše podatke i pitanje, kliknite na POŠALJI , a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko želite da primate vesti o razvoju programa, promocijama i sl. unesite svoje podatke u polja ispod i kliknite POŠALJI.

Vaše Ime:
Firma:
Mesto:
e-mail :
Telefon:
Pitanje:      POŠALJI

|  Početak  |  Karakteristike  |  Uputstvo  |  Zahtevi  | Kontakt  |

 


Tehnicka podrska ServisniCentar


Servisna Knjižica za automobile Servisna Knjižica za automobile
AutoPlacXP program za auto placeve uvoz i prodaju polovnih automobila
Program Veleprodaja Maloprodaja , Uskoro u prodaji !!!

AutoPlacXP program za auto placeve uvoz i prodaju polovnih automobila


Auto servis Stambolić , Leskovac Auto servis Stambolić , Leskovac
AmeriCar Cosmopolitan Trading Sysem, Beograd
Auto servis i prodavnica BODA, Banatski Brestovac
Servis japanskih vozila, Japan Shop doo, Kaluđerica, Beograd
Prodaja delova i auto servisTerazije, Sevojno , Užice Auto centar Obojevic Kotez Beograd
Prodaja delova i auto servisTerazije, Sevojno , Užice Prodaja delova i auto servisTerazije, Sevojno , Užice
Auto gas Radic Novi Sad
Auto servis Mercedes Branko Požarevac Auto servis Mercedes Branko Požarevac
Prokom, Podgorica, Crna Gora - Ovlašćeni SUZUKI partner za Crnu Goru
GTA Independent group Beograd Ugradnja i servis auto gas opreme GTA Independent group Beograd Ugradnja i servis auto gas opreme
Auto servis Top auto,  Leskovac Auto servis Top auto,  Leskovac
Autoservis PANTOVIĆ Niš je ovlašćeni predstavnk i distributer poznatih svetskih proizvođača: TEXACO, BOSH, HAVOLINE, CASTROL. Autoservis PANTOVIĆ Niš je ovlašćeni predstavnk i distributer poznatih svetskih proizvođača: TEXACO, BOSH, HAVOLINE, CASTROL.
AUTO CENTAR ASM MARČETIĆ DOO Banatsko Novo Selo AUTO CENTAR ASM MARČETIĆ DOO Banatsko Novo Selo
Auto centar Robi, Zrenjanin Auto centar Robi, Zrenjanin
KPM Kompresori , Zrenjanin KPM Kompresori , Zrenjanin
SZTR "IN" Marjanović Miloš, Ljig SZTR "IN" Marjanović Miloš, Ljig
Autoelektricarski servis DUNJA Vranje Autoelektricarski servis DUNJA Vranje
Auto servis Marinković , Leskovac Auto servis Marinković, Leskovac
Autolak servis Kode , Leskovac Autolak servis Kode, Leskovac
Auto servis Markovic, Beograd
Auto servis Dangas , Užice Auto servis Dangas , Užice
DINOGAS Beograd ovlašćeni je uvoznik i distributer autogas opreme italijanskih proizvodača DINOGAS Beograd ovlašćeni je uvoznik i distributer autogas opreme italijanskih proizvodača
Automehaničaska radnja Lada Butik Čenej Automehaničaska radnja Lada Butik Čenej
Auto servis MotoStart , Zrenjanin
V&B Auto centar, Novi Beograd
Prodaja delova i servis Gold Oil, Niš
Auto gas, Auto klime, Vitanova, Niš Auto gas, Auto klime, Vitanova, Niš
Auto servis Buca Volkswagen Borca Beograd
Bosh car service - MURGA , Novi Pazar, Bosh Service ovlašćeni servis
Auto servis Pešić Tim Leskovac
Autoservis P&P, Bilice, Šibenik, Hrvatska Autoservis P&P, Bilice, Šibenik, Hrvatska
AUTO SERVIS RALE , GRAČANICA, KOSOVO
Servis auto klima Hekom , Novi Sad
ZTR Ledi AG Servis , Pančevo
Auto servis SpeedPlus , Lazarevac  - Beograd
Auto servis Moca, Leskovac
SAR Majstor za sve, Beograd
Servis automatskih menjača, Automatic Translive, Veternik, Novi Sad
Elektro Servis MS Electric , Leskovac
Auto servis MIS , Požega
Auto servis Stojanović, Niš
Servis klima uredjaja Eko Klima, Leskovac
Frigo servis Stambolić, Aleksinac

 


  © Copyright 2006-2007. Sva prava zadrzava AGENCIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE ORC STANIŠIĆ, LESKOVAC.
Prodaja delova i servis Gold Oil, Niš Auto servis Moca, Leskovac Servis auto klima Hekom , Novi Sad Auto servis SpeedPlus , Lazarevac Beograd Auto servis Markovic, Beograd Auto servis Wagen auto, Beograd Auto gas Radic Novi Sad Auto servis Mercedes Branko Požarevac Bosh car service - MURGA , Novi Pazar, Bosh Service ovlašćeni servis SZTR "IN" Marjanović Miloš, Ljig ZTR Ledi AG Servis , Pančevo Auto servis i prodavnica BODA, Banatski Brestovac Servis japanskih vozila, Japan Shop doo, Kaluđerica, Beograd AmeriCar Cosmopolitan Trading Sysem, Beograd Program Veleprodaja Maloprodaja , Uskoro u prodaji !!! Auto centar Robi, Zrenjanin SAR Majstor za sve, Beograd Servis automatskih menjača, Automatic Translive, Veternik, Novi Sad Elektro Servis MS Electric , Leskovac Auto servis Buca Volkswagen Beograd Borča GIIR doo, auto dijagnostika, sistemi za reglazu, dizalice, kompresori AUTO CENTAR MARIO, SELCI ĐAK, ĐAKOVO, HRVATSKA AUTO SERVIS RALE , GRAČANICA, KOSOVO ServisneKnjižice na poklon Auto servis Pešić Tim Leskovac Prokom, Podgorica, Crna Gora - Ovlašćeni SUZUKI partner za Crnu Goru KPM Kompresori , Zrenjanin Auto servis MotoStart , Zrenjanin V&B Auto centar, Novi Beograd GTA Independent group Ugradnja i servis auto gas opreme DINOGAS Beograd ovlašćeni je uvoznik i distributer autogas opreme italijanskih proizvodača Autoservis PANTOVIĆ Niš je ovlašćeni predstavnk i distributer poznatih svetskih proizvođača: TEXACO, BOSH, HAVOLINE, CASTROL. Automehaničaska radnja Lada Butik Čenej AUTO CENTAR ASM MARČETIĆ DOO Banatsko Novo Selo Autoelektricarski servis DUNJA Vranje Auto servis MIS , Požega Auto servis Stojanović, Niš Servis klima uredjaja Eko Klima, Leskovac Frigo servis Stambolić, Aleksinac Tehnicka podrska ServisniCentar